Válogass a legszebb utazások közül!

Tirol, bajor kastélyok, Dolomitok I.

Tartson velünk a Tirol, bajor kastélyok, Dolomitok I. utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

Tirol, bajor kastélyok, Dolomitok I. leírás

Kívánságlistára teszem

Fedezze fel Ausztriát, Olaszországot és Németországot együttesen, hegységeken és hágókon keresztül!

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

Autóbusz felszállási lehetőségek
Székesfehérvár - 4.45
Piac téri buszpu. melletti / Megyeháza mögötti parkoló
Budapest - 6.00
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Tatabánya - 6.45
M1 pálya és 1-es főút kereszteződése, ENI kút a McDonald's mellett
Győr - 7.30
Vasútállomás főbejárata előtti szgk. parkoló

 

Program:

1. nap: Berchtesgaden

Elutazás Székesfehérvárról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Budapestről az autóbusz 6 órakor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Salzburg – Berchtesgaden út­vo­na­lon. Látogatás Hitler egy­kori ven­dég­házában. Az épület egy olyan hegy­csúcson talál­ható, melyet csak a hegy bel­sejé­ben köz­lekedő lif­ten lehet meg­közelíteni. Csodálatos a kör­pano­ráma a környező alpesi hegy­világra. (Ha esetleg az idő­járási viszo­nyok miatt a vendég­ház nem láto­gatható, akkor a Berch­tes­gaden mel­letti Königs­see-n (Király-tó) lesz le­he­tő­ség séta­hajózásra.) Délután to­vább­uta­zás az Inns­bruck kör­nyéki szállodába (5 éj).

2. nap: Innsbruck, Farkas-szurdok, Alpbach

Délelőtt vá­ros­né­zés a hatalmas hegyek között fekvő tiroli fő­város­ban, Innsbruck­ban (Mária Terézia utca, diadal­ív, Arany­tető, város­torony, Hofkirche, Hofburg). A vá­ros­né­zés után szabad prog­ram, majd le­he­tő­ség egy-két órás túráz­ásra a vad­re­gé­nyes Farkas-szur­dok­ban. A késő délutáni órák­ban séta Alp­bach-ban. Ezt a tiroli tele­pülést Ausztria leg­szebb falu­já­nak választot­ták.

3. nap: Bajor kastélyok (Neuschwanstein, Linderhof), Oberammergau

Egész napos kirándulás a Bajor-Alpokba, a II. Lajos bajor király által építtetett alpesi álom­kastélyok meg­te­kin­té­se.
Első meg­állónk Neuschwanstein kas­télya. A kas­télyok kasté­lyának (vagy az építé­szet és álom keve­rékének) nevezett csupa torony és bás­tya épü­let­együt­tes egy magá­nyos szirt­fokon áll, egy alpesi tó köze­lében. A pom­pásan beren­dezett belső ter­mek meg­láto­gatá­sa után to­vább­uta­zás II. Lajos egyet­len befe­jezett kasté­lyához, a versailles-i Kis-Trianon palota mintá­jára épített neo­rokokó Linderhofi kastély­hoz. A kastély és a Vénusz-barlang meg­te­kin­té­se, majd utazás Oberammergauba, mely kisváros a passió­játé­kokról, a gyönyö­rű festett házai­ról és nép­művé­szeté­ről ismert (bájos rokokó temp­lom). Késő délután vissza­uta­zás Garmisch-Partenkirchenen keresz­tül a tiroli szállodába.

4. nap: Dél-Tirol, Brixen, Dolomitok

Utazás az Európa hídon és a Brenner-hágón keresztül az Olasz­ország­hoz tartozó Dél-Tirolba. Is­mer­ke­dés Brixennel (olaszul Bressanone), a tarto­mány ősi püs­pöki szék­váro­sával, majd kör­utazás fotó­szünetek­kel a Dolomi­tok­ban a Karer-tó – Ka­rer-hágó – Pordoi-hágó – Grödner-völgy út­vo­na­lon. Az út­vonal magá­ban foglal­ja a Nagy Dolo­mitok Or­szág­út jó részét, mely a világ egyik leg­szebb hegyi útja.

5. nap: München, Kufstein

Pihenés az Alpokban.
Fakultatív program: Kirándulás Münchenbe, a bajor fő­város­ba. Vá­ros­né­zés (Isar-kapu, Városháza, Szt. Mihály-temp­lom, Dóm, Residenz, Udvari ser­főzde stb.). Kora dél­után szabad prog­ram, majd vissza­útban a szállo­dához le­he­tő­ség Kufstein várá­nak meg­te­kin­té­sé­re, mely vár komor falai között vala­ha sok magyar szabad­sághős is rabos­kodott. Az egy­kori börtön celláin kívül a vár lát­vá­nyos­sága egy érdekes nép­rajzi múze­um is.
A fakul­tatív prog­ram ára: 5.600 Ft (garantált in­du­lás).

6. nap: Krimmli-vízesés

Búcsú Tiroltól. Elutazás a szállodából a Ger­los-há­gón keresztül Salzburg tartományba. Európa egyik leg­maga­sabb víz­esé­sének, a Krimmli-víz­esés­nek a meg­te­kin­té­se. A víz 3 lép­csőben, 380 méter magas­ból zúdul le hatal­mas robaj­jal. Külön­leges él­ményt jelent, hogy a víz­esés mentén ki­képzett turis­taút­vo­na­lon fel lehet menni a víz­esés fel­sőbb szint­jeihez.
To­vább­uta­zás a Salzach folyó gyö­nyö­rű völ­gyében, majd haza­utazás a Keleti-Alpokon keresztül a Schlad­ming – Liezen – Semmering – Wiener Neu­stadt – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya – Buda­pest – Székes­fehérvár út­vo­na­lon. Hazaér­kezés a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje az időjárás függ­vé­nyé­ben felcserélődhet.

A szállásról:

5 éjszaka egy han­gu­la­tos alpesi szál­lo­dá­ban. A szál­lo­da egy Innsbruck környéki faluban ta­lál­ha­tó, 2000 méter feletti hegyek között, nagy­sze­rű kilátással az Inn völgyére. A szállo­dá­hoz egy kis szabadtéri úszómedence is tartozik.


Nincs éjszakai buszozás.

Az elhelyezésről:

2-3 ágyas, fürdő­szo­bás szobákban (műholdas tv, telefon). A szobák többsége erkélyes

Az ellátásról:

Büféreggeli /fakultatív félpanzió.

Infóvonal

+3670 123 456

Nyitva tartás

H-P:9:00-17:00
SZo-VZÁRVA

A Teszt Travel munkatársai több mint 30 év utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók álmait!

Teszt iroda, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 2, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 3, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 4, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 5, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 6, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 7, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 8, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Fő partnereink:
Válogatott utazások

A www.afrikaiutazas.hu weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre sem Utazást közvetítő szerződés, sem Utazási szerződés. Az Utazást közvetítő szerződés vagy az Utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási részvételi díj előlegének, vagy indulás előtt 35 napon belül a teljes összegnek a megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Flair Travel Kft. illetve az utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján. A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Flair Travel Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében. Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Powered by Mediaorigo MediaOrigo | Tourism CRM: Travelium Software Travelium Software
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Küldés e-mailben
Tirol, bajor kastélyok, Dolomitok I.

Tirol, bajor kastélyok, Dolomitok I.

Németország, Bajorország, Berchtesgaden

Útazonosító: 1609

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használta szolgáltatásunkat!
Kötetlen ajánlatkérés
Tirol, bajor kastélyok, Dolomitok I.

Tirol, bajor kastélyok, Dolomitok I.

Németország, Bajorország, Berchtesgaden

Útazonosító: 1609

Az ajánlatkérését továbbította a rendszer kollégáinkhoz!