Válogass a legszebb utazások közül!

Svájc, az Alpok országa

Tartson velünk a Svájc, az Alpok országa utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

Svájc, az Alpok országa leírás

Kívánságlistára teszem

Svájc Európa egyik legszebb országa. Szinte minden megtalálható itt, ami a turisták számára vonzerővel bír: varázslatos alpesi tájak; kristálytiszta vizű tavak; hangulatos, középkori kisvárosok; régi várak, katedrálisok; modern nagyvárosok stb... Sajnos a magyar utazók még nem igazán fedezték fel ezt a csodálatos országot, aminek legfőbb oka abban a tényben rejlik, hogy Svájc nagyon drága ország. A körutazás során utasaink Svájcnak mind a német, mind a francia, mind az olasz részéből kapnak ízelítőt, de az út legnagyobb élménye az Alpok fenséges hegyvilága lesz.

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata).

Autóbusz felszállási lehetőségek
Székesfehérvár - 5.15
Piac téri buszpu. melletti / Megyeháza mögötti parkoló
Budapest - 6.30
Déli pályaudvarnál, a CBA Déli Áruház felőli parkoló
Tatabánya - 7.15
M1 pálya és 1-es út kereszteződése, ENI kút a McDonald's mellett
Győr - 8.00
Vasútállomás főbejárata előtti szgk. parkoló

 

Program:

1. nap: Innsbruck

Elutazás Székesfehérvárról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Budapestről az autóbusz 6.30-kor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Salzburg – Innsbruck út­vo­na­lon. Séta Innsbruckban, Tirol fővárosában, majd to­vább­uta­zás az Inn alpesi völgyében a tiroli szál­lo­dához (1 éj).

2. nap: St. Gallen, Schaffhausen, Zürich, Axenstrasse, Altdorf

Utazás az Arlberg-hágó – Feldkirch – Bodeni-tó út­vo­na­lon St. Gallenbe. A barokk kated­rális és a vi­lág­örök­séghez tar­tozó kolos­tor­könyv­tár meg­te­kin­té­se, majd rövid szabad prog­ram. To­vább­uta­zás a schaff­hauseni Rajna-víz­eséshez (Európa leg­bő­vi­zűbb víz­esése). Dél­után is­mer­ke­dés Zürich-hel. Séta az óvá­ros­ban és a Bahnhof­strassén, a világ egyik leg­elő­kelőbb üzlet­ut­cáján. Késő délután to­vább­uta­zás egy vad­re­gé­nyes autó­úton, az Axen­strassén ke­resz­tül Uri őskan­tonba, a szál­lo­dához (3 éj). Út­köz­ben az altdorfi Tell Vilmos em­lék­mű meg­te­kin­té­se.

3. nap: Jungfrau, Trümmelbach gleccser­víz­esések, Luzern

Utazás Interlaken érintésével a Berni-Alpok (a Jungfrau-csoport) 4000 m magas hegyei között fekvő Lauterbrunneni-völgybe, Európa talán leg­szebb gleccser­völ­gyébe. Lehe­tőség könnyű túrá­zásra, vagy pedig a híres Jungfrau fogas­ke­rekű vasút­tal egy kilá­tó­pont elé­ré­sére. A pano­ráma egy élet­re szóló él­mény. Délután a Trümmelbach gleccser­víz­esések meg­te­kin­té­se (10 vízesés egy hegy bel­se­jé­ben), majd utazás az egyik leghan­gu­la­tosabb svájci város­ba, a gyö­nyö­rű fek­vésű Luzern­be. Séta az óvá­ros­ban, a város jel­ké­pe­inek, a Kapellbrücké­nek (közép­kori fedett fa­híd) és az Orosz­lános emlék­mű­nek a meg­te­kin­té­se.

4. nap: Bern, Fribourg

Pihenés az Alpokban.
Fakultatív program: Utazás Bernbe, Svájc fő­vá­ro­sá­ba. Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tar­tozó óvá­ros az Aare folyó haj­tű­ka­nyar­jában fek­szik. A leg­je­len­tő­sebb ne­ve­zetes­sé­gek fel­ke­re­sése (medve­park, város­háza,

pano­rá­ma­pontok, par­la­ment, óra­to­rony stb.), majd szabad prog­ram. To­vább­uta­zás Fribourg-ba, mely város lakó­inak több­sége már fran­ci­ául beszél. A szép fek­vésű Fribourg Svájc mű­em­lé­kek­ben egyik leg­gaz­da­gabb váro­sa. A vá­ros­né­zés után szabad prog­ram, majd vissza­uta­zás a szál­lo­dába.
A fakul­tatív prog­ram ára: 5.400 Ft (garantált in­du­lás).

5. nap: Szent Gotthárd-hágó útja, Lugano, hajózás a Luganói-tavon, Via Mala, Liechtenstein

Elutazás a szállodából a Szent Gotthárd-hágó útján, vad­re­gé­nyes alpesi tájakon keresztül Ticino kan­ton­ba, az olasz Svájcba (több fotó­szünet út­közben). Ticino jel­lem­zői a kris­tály­tiszta vizű alpesi tavak, part­ja­ikon medi­ter­rán növény­zet­tel, és a han­gu­la­tos, olaszos jel­legű üdü­lő­vá­rosok. Dél­előtt is­mer­ke­dés Luga­nó­val, a Luganói-tó part­ján fek­vő medi­ter­rán han­gu­latú város­sal. A közös séta után sza­bad­idő, il­let­ve az ér­dek­lő­dők­nek le­he­tő­ség részt venni egy séta­ha­jó­zá­son az elbű­völő Luganói-tavon. A hajó­ról – mind svájci, mind olasz fel­ség­te­rü­letről – meg­cso­dál­hat­juk a part men­tén hir­telen kie­mel­kedő hegy­vo­nu­la­to­kat, a tó­parti ódon han­gu­latú tele­pü­lé­seket és a dús, szín­pom­pás vege­tációt.
To­vább­uta­zás Graubünden kanton le­bi­lin­cselő alpesi tája­in keresz­tül Liechtenstein irá­nyába. Út­köz­ben pi­he­nő a Rajna világ­hírű szur­do­kánál, a Via Malánál. A késő délu­táni órák­ban rövid séta Vaduz­ban, a mini­állam, Liechtenstein fővá­rosában, majd át­kelés Auszt­ri­ába, utazás Vorarlber­gen át a tiroli szál­lodába (1 éj).

6. nap: Rattenberg

Délelőtt séta egy középkori han­gu­latú tiroli kis­vá­rosban, az Inn partján fekvő Rattenberg­ben (gyö­nyö­rű­szép plé­bá­nia­temp­lom), majd haza­utazás a Salz­burg – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Budapestre, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra az esti órákban.

Figyelem: a 3. és a 4. nap programja az időjárástól függően felcserélődhet.

A szállásról:

1-1 éjszaka tranzitszállás oda- és visszaútban egy tiroli szál­lo­dá­ban.

3 éjszaka egy svájci szál­lo­dá­ban. Az alpesi szálloda Kö­zép-Svájcban található, egy tipikus svájci falu­ban, 3000 méter magas hegyóriások között.

Nincs éjszakai buszozás.

Az elhelyezésről:

2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szobákban

Az ellátásról:

Reggeli / fakultatív félpanzió.
A reggeli a közép-svájci szállodában bővített kontinentális, Tirolban pedig büfé. A vacsorák háromfogásosak.

Infóvonal

+3670 123 456

Nyitva tartás

H-P:9:00-17:00
SZo-VZÁRVA

A Teszt Travel munkatársai több mint 30 év utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók álmait!

Teszt iroda, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 2, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 3, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 4, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 5, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 6, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 7, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 8, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Fő partnereink:
Válogatott utazások

A www.afrikaiutazas.hu weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre sem Utazást közvetítő szerződés, sem Utazási szerződés. Az Utazást közvetítő szerződés vagy az Utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási részvételi díj előlegének, vagy indulás előtt 35 napon belül a teljes összegnek a megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Flair Travel Kft. illetve az utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján. A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Flair Travel Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében. Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Powered by Mediaorigo MediaOrigo | Tourism CRM: Travelium Software Travelium Software
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Küldés e-mailben
Svájc, az Alpok országa

Svájc, az Alpok országa

Ausztria, Innsbruck

Útazonosító: 1638

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használta szolgáltatásunkat!
Kötetlen ajánlatkérés
Svájc, az Alpok országa

Svájc, az Alpok országa

Ausztria, Innsbruck

Útazonosító: 1638

Az ajánlatkérését továbbította a rendszer kollégáinkhoz!