Válogass a legszebb utazások közül!

Dél-Tirol - az Alpok szerelmeseinek

Tartson velünk a Dél-Tirol - az Alpok szerelmeseinek utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

kirándulással Európa Tibetjébe, a svájci Graubündenbe leírás

Kívánságlistára teszem

Ausztria egyik ősi tartományának, Tirolnak a déli részét az I. világháború után a győztesek oldalán álló Olasz­ország kapta. Tirolnak ezen a nagyobbik, termékenyebb és napsü­tésesebb részén mind a mai napig többségben vannak a német ajkúak, bár napjainkban már megoldódni látszanak az egykor nagyon súlyos kisebbségi problémák. A tartomány tele van nekünk magyaroknak kevéssé ismert, de nagyon szép kisvárosokkal, műemlékekkel, melyeket csodálatos keretbe foglalnak a lenyűgöző alpesi tájak.

Az utazásról:

Légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata).

Nincs éjszakai buszozás.

Program:

1. nap: Reschen-tó

Elutazás Székesfehérvárról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Budapestről az autóbusz 6 órakor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Salzburg – Kufstein út­vo­na­lon, majd végig Észak-Tirolon az Inn gyönyörű alpesi völ­gyében. Átkelés Olasz­országba, Dél-Tirolba a Reschen-hágón keresztül. Fotó­szünet a Reschen-tónál ott, ahol egykor Graun falu állott, most csak a temp­lom­to­rony áll ki a vízből. Szállás Dél-Tirol nyugati megyéjében, Vinschgauban, Glurns kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap: Marienbergi kolostor, Churburg, Glurns, Sulden-völgy, Ortler

Baran­golás Dél-Tirol nyugati részén. Első megál­lónk az Etsch (olaszul Adige) folyó völgye felett maga­sodó Marien­bergi kolostor. Láto­gatás a barok­kosított kolos­tor­temp­lomban, gyönyör­ködés a varázs­latos alpesi tájban. Ezután le­he­tő­ség Churburg várának meg­te­kin­té­sé­re Schluderns faluban. Az egyik legé­peb­ben meg­maradt dél-tiroli vár belső termei nagyon sok érté­kes kincset rejtenek.
A követ­kező prog­ram egy bájos kisváros az Etsch völgyében, Glurns. Dél-Tirol gyöngy­szemének is szokták nevezni ezt az ősi falak­kal körül­vett tele­pülést, mely teljesen megő­rizte közép­kori hangu­latát.
Délután utazás a vad­re­gé­nyes Sulden-völgyön keresztül Sulden faluba. Ez a hegy­vi­déki üdü­lő­hely közel 2000 méter magasan van, az Ortler lábainál. A 3905 méter magas Ortler nemcsak Tirolnak, hanem az egész Keleti-Alpoknak a leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csa. Séta a gyönyörű fekvésű faluban és kör­nyé­kén.

3. nap: Müstair, Morteratsch-gleccser, St. Moritz

Pihenés az Alpokban.
Fakultatív program: Graubünden, Európa Tibetje
Kirándulás Svájc egyik legér­de­ke­sebb kan­ton­jába, Graubündenbe. Először Müstairban az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó bencés kolos­tort tekint­jük meg (a leg­na­gyobb fenn­maradt freskó­ciklus a Karoling-korból), majd utazás az Ofen-hágón és az 1800 méter magasan fekvő Engadin völ­gyön keresztül St. Moritz irányába. Lehetőség siklóval fel­menni a Muottas Muragl hegyre (meses­zép pano­ráma a Bernina hava­sokra és a St. Moritz környéki tóvi­dékre), illetve könnyű túrázási le­he­tő­ség a Morteratsch gleccserhez, a 4000 méter feletti hófödte Bernina csúcs lába­ihoz (Svájc egyik híres túra­útja). A délutáni órákban séta Svájc egyik nagy­világi üdülő­helyén, St. Moritzban, majd vissza­uta­zás a dél-tiroli szállo­dához.
A fakultatív program ára: 6.200 Ft (garantált indulás).

4. nap: Tirol falu, Meran, Trauttmansdorff kas­tély­park, Bozen (Ötzi, az ősember)

Utazás az Etsch folyó völgyé­ben kelet felé egészen Tirol faluig, melynek vára (Tirol vára) a tarto­mány nevét adta. Séta a faluban, majd is­mer­ke­dés a Tirol falu alatti völgy­ben fekvő ele­gáns üdülő­várossal, Merannal (olaszul Merano), mely ún. szub­alpin éghaj­la­táról neve­zetes. Északról hatalmas hegyek védik, a déli nyitott völgyön keresztül viszont aka­dály­ta­lanul érkez­het a meleg levegő Itáli­ából (szőlős­kertek, gyümölcs­fák, rengeteg virág).
Ezután láto­gatás a Meran melletti Trauttmansdorff kastély 12 hektáron elterülő kert­együt­te­sében. A kas­tély­park néhány éve elnyerte az „Olasz­ország legszebb kertje” címet. A közös séta során rend­kívül válto­zatos medi­terrán és egzo­tikus növény­világban gyönyör­ködhetünk.

Délután utazás Dél-Tirol fővárosába, Bozenbe (ola­szul Bolzano). Is­mer­ke­dés a várossal (Dóm, Do­mi­ni­ká­nusok Temp­loma, Laubengasse stb.). Lehe­tőség a világhírű Dél-Tiroli Régészeti Múzeum meg­te­kin­té­sé­re, melynek fő szenzá­ciója Ötzi, az ősember, akit jégbe fagyva találtak meg 1991-ben a közeli Ötztali-Alpokban, 3200 méteres magas­ságban. (A múmia mellett látha­tóak a ruhái, illetve a szer­számai is.) Szállás Brixen kör­nyé­kén (3 éj).

5. nap: Taufer vára, Reinbach vízesések, Dél-Tirol néprajzi múzeuma

Kirándulás a Taufer völgybe. Séta Sand in Tau­fers-ben. Ez egy tipikus alpesi falu az Ahr patak partján. A falu fölött emel­kedő vár az egyik leg­je­len­tő­sebbnek számít Dél-Tirolban. Láto­gatás a várban, majd könnyű túrá­zási le­he­tő­ség a Reinbach víz­esé­sekhez. A bővízű patak 3 lépcsőben zúdul le egy erdős szur­dokban. Délután a Bruneck melletti Dieten­heim­ban Dél-Tirol nép­rajzi múze­umának meg­te­kin­té­se. Gazdagon beren­dezett kiál­lító­ter­me­ket, valamint egy han­gu­la­tos skanzent láthatunk.

6. nap: St. Ulrich, Dolomitok, Sterzing

Kirán­dulás a Dolomitok fenséges hegy­vi­lágába. Séta egy bájos kisvárosban, a ladinok lakta St. Ulrichban (világhírű fafa­ra­gó­mű­vészet), majd utazás fotó­szü­ne­tekkel a Grödner-völgy – Sella-hágó (2240 méter) – Pordoi-hágó (2239 méter) – Fassa-völgy – Karer-hágó (1753 méter) – Karer-tó út­vo­na­lon.
A nap utolsó prog­ram­ja­ként láto­gatás Sterzingbe, Dél-Tirol mű­em­lé­kek­ben egyik leg­gaz­da­gabb város­ká­jába. Az óváros színes erké­lyek­kel díszí­tett, késő gótikát és rene­szán­szot idéző közép­kori házai az úgy­ne­vezett Tizen­kettes Toronnyal kü­lön­le­ge­sen szép városképet alkotnak. Séta a han­gu­la­tos ut­cá­kon, majd vissza­uta­zás a szállodába.

7. nap: Pragser Wildsee (Pragsi-tó)

Utazás a Puster-völgyön keresztül Olasz­ország egyik legvad­re­gé­nyesebb alpesi tavá­hoz, a Dolo­mitok észa­ki lába­inál elte­rülő Pragser Wildsee-hez. A Pragsi-tó megte­kin­té­sével búcsú­zunk Dél-Tiroltól (kb. 1 órás sza­bad­idő, séta a tóparton), majd haza­utazás az Osztrák Alpokon keresztül a Lienz – Kla­gen­furt – Graz – Rába­füzes – Körmend – Veszprém út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra, majd Buda­pestre az esti órákban.

Figyelem: A napok sorrendje (2-3. és 5-6. nap) az időjárás és a múze­umok nyitva tartá­sának függ­vényében felcse­rélődhet.

* Az augusztus 21-i csoportnál a szállodákat fordított sorrendben tudtuk foglalni, ezért a progra­mo­kat is fordított sorrendben bonyolítjuk le az alábbiak szerint:

1. nap: Pragser Wildsee (Pragsi-tó)
2. nap: St. Ulrich, Dolomitok, Sterzing
3. nap: Taufer vára, Reinbach vízesések, Dél-Tirol
             néprajzi múzeuma
4. nap: Bozen, Trauttmansdorff kas­tély­park, Meran,
             Tirol falu
5. nap: Churburg, Sulden-völgy, Ortler, Glurns
6. nap: Müstair, Morteratsch-gleccser, St. Moritz
             (fakultatív)
7. nap: Marienbergi kolostor, Reschen-tó

Tehát valamennyi program telje­sülni fog, csak más sor­rend­ben. Az első és az utolsó nap felcse­ré­lő­dé­séből adó­dóan az oda- és vissza­uta­zás útvo­nala, így a felszál­lási helyek is ennek meg­fe­le­lően változnak.

A szállásról:

6 éjszaka han­gu­la­tos alpesi szál­lo­dák­ban, kényelmes, 2-3 ágyas, fürdő­szo­bás szobákban (Glurns kör­nyé­kén egy jó 2 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, melynek kiváló konyhája a dél-tiroli specialitásokról híres, Brixen kör­nyé­kén pedig egy jó 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban).

Az ellátásról:

Büféreggeli / fakultatív félpanzió (háromfogásos menüvacsora salátabüfével).

Infóvonal

+3670 123 456

Nyitva tartás

H-P:9:00-17:00
SZo-VZÁRVA

A Teszt Travel munkatársai több mint 30 év utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók álmait!

Teszt iroda, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 2, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 3, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 4, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 5, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 6, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 7, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 8, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Fő partnereink:
Válogatott utazások

A www.afrikaiutazas.hu weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre sem Utazást közvetítő szerződés, sem Utazási szerződés. Az Utazást közvetítő szerződés vagy az Utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási részvételi díj előlegének, vagy indulás előtt 35 napon belül a teljes összegnek a megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Flair Travel Kft. illetve az utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján. A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Flair Travel Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében. Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Powered by Mediaorigo MediaOrigo | Tourism CRM: Travelium Software Travelium Software
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Küldés e-mailben
Dél-Tirol - az Alpok szerelmeseinek

Dél-Tirol - az Alpok szerelmeseinek

Olaszország, Calabria, Pragser Wildsee

Útazonosító: 1676

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használta szolgáltatásunkat!
Kötetlen ajánlatkérés
Dél-Tirol - az Alpok szerelmeseinek

Dél-Tirol - az Alpok szerelmeseinek

Olaszország, Calabria, Pragser Wildsee

Útazonosító: 1676

Az ajánlatkérését továbbította a rendszer kollégáinkhoz!