Válogass a legszebb utazások közül!

Ciprus a szépség és a szerelem szigete

Tartson velünk a Ciprus a szépség és a szerelem szigete utazásra! A kiutazás történik, . Az utazás időtartama nap nonstop utazással. Az utazás legjobb alapára 0 Ft/fő.

kirándulással a törökök lakta Észak-Ciprusra leírás

Kívánságlistára teszem

A Földközi-tenger harmadik legnagyobb szigete kiváló adottságokkal várja a turistákat: barátságos emberek, remek szállodák, finom ételek, jó közbiztonság és nagyon kellemes éghajlat. A szeptemberi és októberi nappali csúcshőmérsékletek 25-30 Celsius fok körül várhatóak, a tengervíz hőmérséklete pedig még októberben is általában eléri a 24 Celsius fokot. A három kontinens (Európa, Ázsia, Afrika) találkozásánál fekvő sziget ókori és középkori emlékeinek szokatlan gazdagsága, az elbűvölő hegyi falvak a kulturális körutazások kedvelőinek is elsőrangú látnivalókkal szolgálnak. Az idegenforgalom fellendülése ellenére Ciprus ma is őrzi eredeti báját, szépségét. Sokan mondják: nem véletlen, hogy Aphrodité, a szépség és szerelem istennője a sziget partjainál született a tenger habjaiból.

Az utazásról:

Menetrend szerinti közvetlen repülőjárattal Lar­na­cára és vissza. Cipruson légkondicionált autó­busszal.

Program:

1. nap: Limassol

A délutáni órákban elutazás Ferihegyről Larnacára, Ciprus nem­zet­közi repü­lő­te­rére, transzfer a limas­soli szál­lo­dába (7 éj).
Limassol városa Ciprus déli részén, a Föld­közi-tenger partján talál­ható. Köz­ponti fekvése révén az ország külön­böző részeibe induló kirán­du­lások ide­á­lis kiin­du­ló­pontja.

2. nap: Nicosia, Lefkara

Egész napos kirándulás Nicosiába, Európa utolsó ketté­osz­tott fővá­ro­sába. Vá­ros­né­zés: velencei város­falak, Famagusta-kapu, Érseki Palota, Szt. János-katedrális, Ciprus Múzeum (az ország leg­je­len­tő­sebb múzeuma – régé­szeti kincsek a bronz­kortól a görög és a római korig) stb.
Ezt köve­tően átruc­canás a törökök lakta Észak-Nicosiába (útlevél vagy új típusú személyi igazol­vány szük­séges). Is­mer­ke­dés az óvárossal, láto­gatás az impo­záns Selimiye-mecsetben, az egykori Szent Zsófia-szé­kes­egy­házban, valamint a Büyük Han nevű XVI. századi kara­ván­sze­rájban. Kora délután vissza­térünk Dél-Nicosiába, sza­bad­idő a Laiki Yitonia negyedben. A festői stílusban resta­urált házak az áru­sokkal, kéz­műves üzle­tekkel, étter­mekkel az évszá­za­dokkal eze­lőtti Nicosiába vezetik a lá­to­ga­tókat.
Délután vissza­uta­zás Limassolba, útközben pihenő Lefkara faluban, „Ciprus Szent­end­réjében”. A han­gu­la­tos hegyi falu lakói évszá­zadok óta foglal­koznak hímzéssel, a hagyo­mány szerint Leonardo da Vinci 1481-ben itt vásárolt oltár­terítőt a Milánói dóm számára.

3. nap: Limassol

Pihenés, illetve le­he­tő­ség ide­gen­ve­ze­tőnk­kel egy sétára Limassol központjában.

4. nap: Kurion, Aphrodité szülőhelye, Paphos, Yeroskipou

Egész napos kirán­dulás Limassoltól nyugatra. Először a több mint 3000 éves ókori város, Kurion marad­ványait láto­gatjuk meg, mely Ciprus leglát­vá­nyo­sabb ókori emléke (gyönyörű fek­vésű szín­ház). Útban Paphos felé pihenő annál a roman­tikus han­gu­latú part­sza­kasznál, ahol a legenda szerint Aphro­di­té, a szépség és szerelem isten­nője kikelt a ha­bok­ból.
Vá­ros­né­zés Paphos-ban (UNESCO vi­lág­örök­ség): király­sírok a Krisztus előtti III. századból, Szt. Pál oszlop, ásatási terület a világ­hírű mozai­kokkal. Szabadidő a régi kikö­tőben, le­he­tő­ség a kikötői erőd meglá­to­ga­tá­sára. Vissza­útban Limassolba meg­nézzük Yeroskipou-ban az ötku­polás, ezeréves Ayia Paraskevi-temp­lomot (gyönyörű freskók).

5. nap: Észak-Ciprus (Famagusta, Bellapais, Kyrenia, Szt. Hilarion vára)

Szabad program Limassolban.
Fakultatív program: Észak-Ciprus
Egész napos ba­ran­go­lás Ciprus északi harmadán, amely 1974 óta török megszállás alatt áll. A nap             

kezde­te­ként is­mer­ke­dés Famagus­tával, Othello vá­ro­sá­val: hatalmas velencei város­falak, Othello-torony, a gótikus francia kated­rá­li­sokra emlé­kez­tető Lala Mustafa Pasa-mecset – az egykori Szt. Miklós-kated­rális. E különös hangulatú városban sétálva úgy tűnik, mintha megállt volna az idő.
To­vább­uta­zás a Pentadaktilosz-hegy­ségen keresztül Bellapais­ba. E falucska egy gyönyörű fekvésű hegy­ol­dalban talál­ható. Látogatás az egykori pre­mont­rei-kolostor félig romosan is pompás gótikus épü­let­együt­te­sében. A követ­kező állomásunk Kyrenia, amely városka bűbájos kikö­tője és a kikötő mellett álló erőd sokáig emlé­ke­zetes marad az odau­tazók számára. A tekin­télyt paran­csoló erődben egy ér­de­kes hajó­roncs múzeum is található.
Az észak-ciprusi kirán­dulás befe­je­zé­se­képpen autó­busszal felme­gyünk 700 méteres magas­ságba, az északi tenger­part fölé magasodó, léleg­zet­el­állító fekvésű Szt. Hilarion várába. Az egy­kori királyi várból káp­rá­za­tos pano­ráma nyílik a part­vi­dékre és Kyrenia városára.
A fakul­tatív program ára: 21.500 Ft, mely tartal­mazza a követ­kező belé­pő­dí­ja­kat is: Bellapais-apátság, Kyrenia erődje, Szent Hilarion vára (ga­ran­tált indulás).
Figyelem: az észak-ciprusi prog­ramhoz érvényes útlevél vagy új típusú személyi igazol­vány szükséges.

6. nap: Troodos-hegység (Lania, Kikko-kolostor, Makarios Mauzóleum, Kakopetria)

Egész napos kirán­dulás a Troodos-hegységbe, melynek legma­gasabb csúcsa (az Olympos) közel 2000 méter magas. Délelőtt séta egy elbű­völő faluban, Laniában, majd Ciprus leghíre­sebb kolos­torát, a Kikko-kolos­tort nézzük meg (az ortodox világ egyik leg­gaz­da­gabb kolos­tora). A köze­lében, egy hegy­tetőn talál­ható Makarios érsek mauzó­leuma (szép pano­ráma). Délután séta egy tipikus ciprusi hegyi faluban, Kakopetriában, a tele­pülés szélén álló XI. századi Ayios Nikolaos templom értékes fres­kóinak meg­te­kin­té­se (UNESCO vi­lág­örök­ség).

7. nap: Limassol

Szabadidő, pihenés.

8. nap: Kiti, Larnaca

Délelőtt sza­bad­idő, majd félnapos kirán­dulás Lar­na­cába. Útközben megállunk Kiti faluban, ahol a helyi temp­lomban megnézünk egy VI. századi bizánci mozaikot, amit Cipruson a leg­szebb moza­iknak tartanak. Követ­kező megállónk a Hala Sultan tekke: a Larnaca köze­lében talál­ható mecset az iszlám világ leg­je­len­tő­sebb zarán­dok­helyei közé tartozik.
To­vább­uta­zás a Sós-tó mentén Larnacába. A város fő ne­ve­zetes­sé­ge a látványos Szt. Lázár-templom. A legenda szerint Lázár, miután Jézus feltá­masz­totta, Ciprus szige­tére hajózott, püspökké válasz­tották és itt is temették el. A templom és a Szt. Lázár erek­lyék meg­te­kin­té­se után sza­bad­idő.
Késő délután transzfer a larnacai repülő­térre, haza­utazás Budapestre.

Figyelem: A napok sorrendje felcserélődhet.

A szállásról:

7 éjszaka Limassol szállodanegyedében, egy 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 2 ágyas, fürdő­szo­bás szo­bák­ban, a tengerparti homokos strandtól 150-200 méterre. A szál­lo­dá­ban étterem, bár, több úszómedence, fitness terem, valamint té­rí­tés ellenében wellness-részleg (szauna, gőz­für­dő, masszázs) áll a vendégek rendel­ke­zé­sé­re. A kényelmes szobák mind­egyike erkélyes. A szobák felszereléséhez tartozik: lég­kon­dicio­náló, műholdas tv, telefon, széf, hűtő­szek­rény (ez utóbbi kettő csak térítés ellenében).**

** Figyelem: lehetőség van arra, hogy uta­saink felár elle­né­ben egy tengerparti 4*-os szállodában kap­janak elhelyezést. Eb­ben az esetben a fél­pan­ziós ellátást is a 4*-os szállodában biztosítjuk. Felhívjuk fi­gyel­mü­ket, hogy ide­gen­ve­zetőnk az eredeti rész­vé­te­li díjban fog­lalt szállodában tar­tóz­ko­dik majd, de ter­mé­sze­tesen szükség esetén se­gít­sé­get nyújt.

A 4*-os szálloda választása esetén a fenti részvételi díjon (és az esetleges egyágyas feláron) kívül extra költségek lép­nek életbe.

Az ellátásról:

Félpanzió (7 büféreggeli / 7 főétkezés – büfé­va­cso­ra a második naptól a hetedik napig, büféebéd a 8. napon).

Infóvonal

+3670 123 456

Nyitva tartás

H-P:9:00-17:00
SZo-VZÁRVA

A Teszt Travel munkatársai több mint 30 év utazási irodai tapasztalattal teljesítik az utazni vágyók álmait!

Teszt iroda, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 2, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 3, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 4, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 5, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 6, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 7, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Teszt iroda 8, teszt utca
NYITVA
Nyitvatartás
Hétfő:9:00 - 17:00
Kedd:9:00 - 17:00
Szerda:9:00 - 17:00
Csütörtök:9:00 - 17:00
Péntek:9:00 - 17:00
Szombat:-
Vasárnap: -

1021 Budapest, Teszt utca 26.
Irodaház

+36 70 123 456

+36 30 123 456

Fő partnereink:
Válogatott utazások

A www.afrikaiutazas.hu weboldalon található utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A jelentkezés elküldésével nem jön létre sem Utazást közvetítő szerződés, sem Utazási szerződés. Az Utazást közvetítő szerződés vagy az Utazási szerződés a jelentkezésre küldött visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási részvételi díj előlegének, vagy indulás előtt 35 napon belül a teljes összegnek a megfizetése és a kért dokumentumok aláírt példányainak visszajuttatása után, a szabad helyek függvényében jön létre a Flair Travel Kft. illetve az utazásszervező partnereinek utazási feltételei és utazási szerződései alapján. A honlapon szereplő helyesírási hibákért, az időközben aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a Flair Travel Kft. által írásban visszaigazolt árak, árajánlatok tekintendők véglegesnek a szabad helyek függvényében. Ön, mint felhasználó elfogadta és értelmezte ezen felhívást, bárminemű megrendelés vagy ajánlatkérés leadásánál.

Powered by Mediaorigo MediaOrigo | Tourism CRM: Travelium Software Travelium Software
Hírlevél feliratkozás

Hibás vagy hiányzó adat!

Hibás vagy hiányzó adat!

A megadott email címet regisztráltuk! Kérjük, ellenőrizze email fiókját, a hírlevél feliratkozást aktiválni kell!
Küldés e-mailben
Ciprus a szépség és a szerelem szigete

Ciprus a szépség és a szerelem szigete

Ciprus, Limassol

Útazonosító: 1687

Az utazás oldalának hivatkozását továbbítottuk a megadott email címre! Köszönjük, hogy használta szolgáltatásunkat!
Kötetlen ajánlatkérés
Ciprus a szépség és a szerelem szigete

Ciprus a szépség és a szerelem szigete

Ciprus, Limassol

Útazonosító: 1687

Az ajánlatkérését továbbította a rendszer kollégáinkhoz!